Page 1 of 1

Florin-kan-vara-bortförd ?

Posted: Wed Jan 23, 2013 12:58 pm
by danne
"Det är nu snart två veckor sedan Florin försvann från Kvarnberget, och den senaste veckan finns inga säkra iakttagelser av honom"

http://www.dt.se/djurliv/1.5503927-florin-kan-vara-bortford ?