Page 1 of 1

Trafikverket och Swedavia har olika mål

Posted: Tue Aug 20, 2013 5:07 pm
by christer
Trafikverket och Swedavia är på contrakurs när det gäller Brommas framtid. Kan innebära en strimma av hopp för allmänflyget.

Trafikverket säger i sin utredning bl.a.:

1. Det är inte rationellt ur samhällets perspektiv att Brommas reguljära trafik expanderar.
2. Bromma trafik ryms inom befintlig kapacitet på Arlanda - redan innan dom fick sin 3.e bana.
3. Brommas passagerarmängd bör av miljöskäl ej överstiga 2,5 milj 2030. (Man passerade 3 milj 2012)
4. P.g.a. dessa konstateranden behövs ej någon dyrbar expansion av Bromma flygplats.

Den som känner sig utvilad i huvudet kan plöja igenom hela utredningen som bifogas. Handlar inte bara
om Bromma utan om framtidsutsikterna för alla stora flygplatser i Sverige.