Page 1 of 1

Väderstationen i Biggles' Café

Posted: Sat Nov 16, 2013 3:52 pm
by lindingmar
Siljan AirPark Museums förnämliga väderstation är åter i bruk.
Sensorerna sitter i vindstruten.
(Inomhustemp-sensorn sitter strategiskt placerad m h t museiinventarierna.)
Lägg in som bokmärke/favorit:
http://www.siljanairparkmuseum.se/se/v%C3%A4der-7101003