Fortsatt Brommabråk

Anybody can read this forum but only registered Guests can add Posts !

Moderator: lindingmar

christer
SAPS Gold Member
Posts: 466
Joined: Thu Mar 05, 2009 8:24 am

Fortsatt Brommabråk

Postby christer » Sat Jan 11, 2014 3:28 pm

Bromma såpan verkar aldrig ta slut. Flygplatsen har nu uppgraderats till 3C vilket gör att dom flygplan som hittills landat olagligt nu landar lagligt och dessutom att nya tyngre flygplan får tillstånd att landa.

Men mycket märkligt är att gunderna för detta tillstånd har hemligstämplats. Dett blir än mer märkligt när man vet att den
förra ansökan som Swedavia gjorde om att gradera upp Bromma flygplats till 3C blev avslagen. Att hemligstämpla något i
Sverige - ett av världens förmodligen mest öppna länder gentemot myndigheter - tyder på att det är något riktigt sjukt i bakgrunden som ej tål dagsljus.

Att vi som privatlflygare skulle få villaföreningarna i Bromma som bundsförvanter var verkligen långsökt.

TV4s nyheter kl 22,00 torsdag 8 jan hade ett nytt inslag i Bromma såpan och denna gång handlade det om att 5 st
villaföreningar i Bromma överklagat Transportstyrelsens beslut att uppgradera Bromma flygplats till 3C.

http://www.tv4play.se/program/nyheterna ... id=2521402

Bromma inslaget börjar efter 14,13 minuter så slipper Ni se allt annat elände dom visar i nyheterna.

Christer W
(som fortfarande när en liten strimma av hopp)

User avatar
Fredrik
Posts: 84
Joined: Wed Mar 04, 2009 8:38 pm

Re: Fortsatt Brommabråk

Postby Fredrik » Mon Jan 27, 2014 4:33 pmReturn to “SiljanAirPark Public Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests