Page 1 of 1

Vängsö - numera Stockholm/Gnesta och bekräftad !

Posted: Fri Jan 31, 2014 2:06 am
by danne
Nu växer flygplatserna upp som svampar i huvudstaden: Stockholm-Västerås, Stockholm-Skavsta och nu senast Stockholm-Gnesta. Alltid lurar det någon !
Och inspirerade av detta ordvrängande har oxå Gnesta Kommun godkänt asfaltering av det gamla postflygfältet med texten "bekräfta pågående markanvändning".

Vängsö flygplats
En detaljplan är under upprättande för Vängsö flygplats. Flygplatsen är avsedd för motor- och segelflyg. De flesta anläggningar som krävs för att driva flygplatsen är idag befintliga.
Planförslaget syftar till bekräfta pågående markanvändning för flygplats samt möjliggöra nya hangarer, övernattningsstugor mm.
Planen har vunnit laga kraft 2014-01-14.