Page 1 of 1

Den sista "Concorde-mördaren" tas nu ur trafik...

Posted: Sat Mar 29, 2014 4:12 pm
by danne
År 2000 tappade en DC-10:a ett 40cm långt och 2cm brett motorfäste vid take-off 5 min före en Concorde.
Concorden får punktering vid sin take-off och ett 4 kg tungt gummistycke spränger bränsletanken och ett annat gummistycke sliter av elkablarna till landningsstället vilket orsakar gnistor som antänder det utrusande bränslet precis vid roteringen.
Höjd och sidoroder förångas, motor 1 och 2 stängs av och hela ekipaget kraschar i ett hotell ett par minuter senare, bara 2-3 km från Le-Bourget.
Därefter sjunker passagerarefterfrågan kraftigt mot Concorde och alla flygningar stoppas 2003.

https://www.youtube.com/watch?v=sORZnTL1fMo

Nu tas den sista DC-10:an ur trafik från Bangladesh Airlines och hamnar på museum i Dhaka.