Page 1 of 1

Välkommen till Bromma ?

Posted: Tue Apr 22, 2014 6:44 pm
by danne
Efter en härlig flygning från Siljansnäs till Bromma är det första jag hör från tornet: Har du tillstånd att parkera? Hur länge ska du stå?
När jag sedan taxar till det numera (nästan) övergivna Linta, går det "blått larm" och Securitas kommer farandes i sina löjliga bilar och ska kolla badge och leg.
Självklart fungerar inte badgen sen utan vakterna får öppna grinden........

Re: Välkommen till Bromma ?

Posted: Mon Oct 13, 2014 6:08 pm
by lindingmar
Allmänflyget behöver Bromma! Allmänflyget är portat från Bromma! DITT stöd behövs! Protestlista HÄR:
http://www.skrivunder.com/radda_bromma_flygplats_fran_storflygplatsplaner
Skriv på!
Sprid budskapet och web-adressen!