Page 1 of 1

Timpriser

Posted: Mon May 19, 2014 9:36 am
by danne
Tycker ni att er en- eller tvåsitsiga kärra börjar dra iväg i timpris?
http://www.svd.se/naringsliv/har-ar-gripens-konkurrenter_3571746.svd?sidan=1