Page 1 of 1

Öppet styrelsemöte SFK 140923 tis kl 19

Posted: Sat Sep 13, 2014 7:20 pm
by lindingmar
Öppet styrelsemöte för flygklubbens medlemmar tis 23 sept kl 19!
Eftersom mötena är "ganska sällan" (av geografisk anledning), så var beredd på att det är MÅNGA intressanta punkter på dagordningen.
Har du egna ärenden på gång, eller vill du ha den preliminära dagordningen, så sänd ett meddelande till Ingrid eller Ingmar!
Välkommen!

En Inglés: ;)
Open board meeting for all Siljansnäs Flygklubb club members 140923 at 19.oo Tuesday.
Due to our geography with long distances, the meetings are not so often. So be prepared that there will be a pretty long meeting with lots of interesting substance! Interested in the preliminary agenda - contact Ingrid.
Welcome!