Page 1 of 1

Ska man skratta eller gråta ?

Posted: Fri Mar 13, 2015 11:44 am
by danne
Försvarsmakten har nu flygövningar i Gävletrakten. I närheten av övningsområdet finns en flyktingförläggning.
På nyheterna hör jag föreståndaren för förläggningen på fullt allvar påstå att flyktingarna får "spontanaborter" av bullret !
När dom sedan intervjuar representanten för försvarsmakten lovar han att propellerplanen ska flyga några km längre bort....

Två frågor:
1. Är det FFK som är ute och spontanaborterar tillsammans med försvaret ?
2. Är det flyktingarna eller småflyget som är den mest jagade gruppen ?