Page 1 of 1

Fly by over Siljansnäsdagen July 25 11:00

Posted: Wed Jul 08, 2015 9:13 pm
by danne
Hej, Airparken och Flygklubben har de senaste åren visat upp sig i luften över publiken på Siljansnäsdagen. Det har t.ex. varit Calle som har jagat ballonger och toarullar eller Rune som har släppt segelflygvatten över publiken.....
I år föreslår jag att vi samlar ihop vårt flygande material i airparken och helt enkelt gör en eller några svängar var och en över Siljansnäs torg, samtidigt som Ingmar berättar lite grann om varje farkost. Ett trevligt inslag för publiken och bra PR för oss !

Vi är några som har börjat snacka ihop oss redan som piloter:

Undertecknad, Hasse, Fredrik 1,Sven, Klaus och Christer. Och det blir 6 plan vilket är helt OK.

MEN, kan vi dubbla den siffran så blir det maffigare !!

Man skulle kunna tänka sig att vi ropar ut efter passagerare oxå som kan ”dela” på kostnaden...

Anmäl Dig till mig om Du kan delta, antingen med eget flygplan eller med lånat. Hör också av Dig om Du kan tänka Dig att låna ut Ditt plan.
Räkna med en 10-15 minuters Tacho plus några timmars förberedelser innan...

Maila till dm575757@gmail.com ASAP så vi kan samla till ett litet planeringsnöte.

Jag håller en tråd öppen på vårt Publika Forum (http://www.siljanairpark.se/forum/viewtopic.php?f=1&t=1346) vilka som spakar så det vore bra om jag fick skriftlig bekräftelse även från eer som redan har snackat om detta......


In English:
Hello, SAP and the Flying Club in recent years has shown up in the air over the audience at the annual “Siljansnäs Day”. It has been Calle who's been chasing balloons and toilet rolls or Rune which has released glider water over the crowd .....
This year, I suggest we gather our flying material in SAP and simply make one or a few turns each one of us over Siljansnäs city, while Ingmar tells a little bit about each craft. A nice feature for the audience and good PR for us!

We are a few that have begun talking together ourselves already as pilots:

Me, Hasse, Frederick 1, Sven, Klaus and Christer. And this counts to 6 planes which is perfectly OK.

BUT, we can double that figure, which of course is much cooler !!

One thought is to announce for passengers which can "share" the cost ...

Contact me if you can participate either with your own aircraft or borrowed. Also let me know if you're willing to just lend your plan to another pilot.
Expect a 10-15 minute Tacho plus a few hours of preparation before ...

E-mail at dm575757@gmail.com ASAP so we can have a small meeting for planning.

I'll keep a thread open in our public forum (http://www.siljanairpark.se/forum/viewtopic.php?f=1&t=1346) of pilots and planes so it would be good if I got a written confirmation even from you guys who already have talked about this

/Hälsningar Danne

Re: Fly by over Siljansnäsdagen July 25 11:30

Posted: Wed Jul 08, 2015 9:21 pm
by danne
Deltagarlista:

Pls observe, any pilot/plane can participate. You dont have to be a SAP-member. So, if you SAP-guys have any tips send your flying friends an invation !

Preliminary Briefing meeting friday the day before 19:00 in my hangar.

Christer.......Lancair IV SE-XXX......................Call Sign Nr-1
Klaus...........Lancair 320............................Call Sign Nr-2
Sven...........Lancair 320, SE-XOP...................Call Sign Nr-3
Fredrik I.......RV-7 SE-X..............................Call Sign Nr-4
Raimo......... Europa XS Mono, OH-XRT........... Call Sign Nr-5
René...........Piper Aztec PA23-250E, OY-RPO....Call Sign Nr-6
Danne .........Piper Cherokee PA28-180, SE-EOE. Call Sign Nr-7
Hasse/Knut...Cessna 177.............................Call Sign Nr-8
Johan R.........Dynamic, SE-VPS......................Call Sign Nr-9
Preben BJ............................................... Call Sign Nr-10
Henner.........Savage, D-ERBJ........................Call Sign Nr-11

Tyvärr ett haveri och en groundad maskin, så vi blev 11 st. Christer startar 11:35 och vi andra med 1 minuts mellanrum.
Alla försöker hålla en jämn fart från start till landning. Vi landar i nummerordning.

Re: Fly by over Siljansnäsdagen July 25 11:00

Posted: Thu Jul 09, 2015 1:10 pm
by danne
My idea is just a single fly-by with maybe a minute of separation between the planes. Or whatever time separation for everyone to feel safe and comfortable !
During that timeperiod Ingmar has the time to tell the audience short facts about the aircraft and/or the pilot .....

Re: Fly by over Siljansnäsdagen July 25 11:00

Posted: Fri Jul 10, 2015 7:17 am
by christer
I am in

rgds

Christer Wretlind
Lancair IV
SE-XXX

Visitkort Lancair IV SE-XXX.doc

Re: Fly by over Siljansnäsdagen July 25 11:00

Posted: Mon Jul 13, 2015 4:43 pm
by danne
Almost 12 now !!

Re: Fly by over Siljansnäsdagen July 25 11:00

Posted: Thu Jul 16, 2015 11:56 am
by danne
And one more. Johan Riis from the Flying Club with Vepeessen !

Re: Fly by over Siljansnäsdagen July 25 11:00

Posted: Sat Jul 25, 2015 1:20 am
by danne
Vi blir 11 st med rutt Buffils Annas, Äreporten, Sockis, Kiosken, lång sväng tillbaka till landning.
Christer startar 11:35, övriga med 1 minuts separation enligt lista nedan.
Kyrktuppen är på 900 fot och måste passeras med marginal !
Kyrkan passeras synlig på höger sida.

Re: Fly by over Siljansnäsdagen July 25 11:00

Posted: Fri Jul 31, 2015 3:08 am
by lindingmar
Bästa bildkvaliteten på Byrholts startfilm här på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=oGBag2vkR2c&feature=youtu.be
Thanks! :P