100% enighet i samfälligheten om framtiden

Anybody can read this forum but only registered Guests can add Posts !

Moderator: lindingmar

johanhammarstrom
SAPS Brilliant Member
Posts: 1007
Joined: Sun Mar 08, 2009 9:04 pm

100% enighet i samfälligheten om framtiden

Postby johanhammarstrom » Mon Mar 23, 2009 8:02 pm

100% enighet i samfälligheten om framtiden

Den 21 mars genomfördes en omröstning om framtiden för Siljan AirPark med avseende på bland annat asfaltering av taxibanorna. Mötet representerades av 31 av 44 tomtägare och det beslutades enhälligt att asfalteringsprojektet dras igång under april 2009. Dessutom beslutades att samfälligheten utvidgas till att även innefatta Siljansnäs flygklubb och Hultsfred Airport AB som är ägare till fastigheten Biggles Cafe. Samfälligheten tar också över Siljansnäs flygfält och kommer att förvalta detta i framtiden. I år kommer också trädplanteringar att göras och gemensamhetstomt exploateras med träd, buskar och grönområde.

Detta är naturligtvis oerhört positivt för Siljan AirPark, Leksands kommun och resten av flygsverige.

/SAPS-styrelsen

Return to “SiljanAirPark Public Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests