Upptäck Siljan AirPark - nu närmar det sig!

Anybody can read this forum but only registered Guests can add Posts !

Moderator: lindingmar

johanhammarstrom
SAPS Brilliant Member
Posts: 1007
Joined: Sun Mar 08, 2009 9:04 pm

Upptäck Siljan AirPark - nu närmar det sig!

Postby johanhammarstrom » Tue Jul 27, 2010 4:27 pm

Hej alla intresserade!

Det är med glädje jag konstaterar att Siljan AirParks utveckling går så starkt framåt. Det snickras hangarer och hus i varenda hörn i flygbyn viket betyder att vår flygby verkligen börjar ta form.

En oerhört glad nyhet är också att Siljan Flying Circus och satsningarna kring Biggles Café fortsätter och "Upptäck Siljan AirPark" som ni säkerligen har sett på hemsidan är ett led i detta. Under två veckor bjuds allmänheten in till ett gediget program bestående av allt ifrån flygteatrar, utställningar, guidade turer i flygbyn (på en brandbil!) och spaka-själv-aktiviteter i både dubbeldeckare och modernt flygplan. Naturligtvis finns även trampflygplan för barnen! Matservering finns också. För att ta del av programmet - besök http://www.siljanairpark.se. Det kommer också finnas en telefonsvarare där dagens program läses upp (på 0247-228 80) mellan 31 juli och 14 augusti.

Den populära flygträffen Kräftstjärtsvängen äger naturligtvis rum i år också (13 till 15 augusti) och blir en härlig avslutning på dessa två spännande veckor!

Nyfiken? Välkommen att upptäcka Siljan AirPark!

Mvh

Johan Hammarström, Ordförande Siljan AirPark samfällighetsförening

PS Siljan AirShow AB är ansvarig för och leder arrangemanget "Upptäck Siljan AirPark". DS


IN ENGLISH

Hi all interested!

It is with a great pleasure we now experience a great progress at Siljan AirPark. New houses and hangars are being constructed "in every corner" of the airpark and the airpark is really becoming as the vision expressed.

Another good thing is that Siljan Flying Circus and the efforts around Biggles Cafe are progressing and "Experience Siljan AirPark" (that has been posted on the website) is an important step in that direction. During two weeks the general public are invited to an exciting program including the flying theatre, exhibitions, guided tours in the airpark village (on an historical fire fighter car!) and try to fly activities in both historical airplanes and modern airplanes. Our popular kid airplanes (only for taxing :) will also be available for the kids! Food will be served on the event area. To read the program - please visit http://www.siljanairpark.se. There will also be a phone answering machine with "todays program" read on 0247 - 228 80 begin_of_the_skype_highlighting              0247 - 228 80      end_of_the_skype_highlighting) between the 31st of July and 14th of August.

The popular "Kräftstjärtsvängen" will of course also occur this year (between 13th and 15th of August) and be great final of the 2 week program!

Curious? Welcome to discover Siljan AirPark!

Best regards,

Johan Hammarström, President Siljan AirPark samfällighetsförening

PS Sljan AirShow AB is responsible for and in lead for the event "Upptäck Siljan AirPark". DS

Return to “SiljanAirPark Public Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest