Museum

English – Summary

Siljan AirPark Museum ambition is to have a “grass root” perspective on aviation and to show what individual persons have created through aviation history up till today. This largely unknown side of aviation is bigger and more captivating than most people know and there are many exiting stories to be told about those aerial contraptions that are called amateur, homebuilt or experimental aircrafts.

Siljan AirPark is in many ways a natural location for this type of museum. The actual airfield was built by local farmers back in 1959 and the first Scandinavian Airpark including its asphalt runway was an amateur built project. All of the buildings and many of the airplanes based in Siljan AirPark also fall into this category. Our ambition is to show as many interesting aeroplanes as possible both on ground and in the air and to be an interactive museum for the whole family.

Swedish – Sammanfattning

Museets perspektiv skall vara ett underifrån-upp eller ”gräsrotsperspektiv” som skall visa vad enskilda personer skapat genom åren. Flygindustrin med flygplatser och flygplanstillverkning är normalt mycket kapitalintensiv, tekniskt avancerad och reglerad. Normalt är det statsförvaltningar eller stora industrier som ansvarar för vad som skapas och byggs inom flyget. Museets ambition är att visa vad enskilda personer på privat initiativ har åstadkommit genom flygets historia fram till idag. Denna okända gräsrotsindustri är större och mer spännande än vad de flesta känner till och det finns många spännande historier om detta.

Siljan AirPark är på många sätt naturlig som lokalisering av ett nationellt museum för amatörbyggda flygplan. Själva flygfältet byggdes av lokala bönder 1959 och finansieringen och byggandet av Skandinaviens första AirPark med asfaltbana var ett privat amatörbygge. Alla byggnader som finns på fältet är byggda med amatörer/privatpersoner som huvudmän och en stor del av invånarna har byggt sina egna flygplan. Ett flertal intressanta amatörbyggda flygplan finns baserade på Siljan AirPark. Museets ambition är att så många flygplan som möjligt skall hållas luftvärdiga och kunna visas upp både på marken och i luften. Ett problem med traditionella museer är oftast att föremålen endast kan visas statiskt men det är naturligtvis intressantare om de även kan visas upp fungerande i sin naturliga miljö. Siljan AirPark museum har som målsättning att vara interaktivt på ett intressant sätt för hela familjen.

Leave a reply

Fields marked with * are requiredpicslet,image sharing,image hosting,adult,adult hosting,adult images,adult images hosting,adult pics,adult photos,porno images,porno pics,porno photos